Kontigentopkrævning 2016

02.16.2016

Kære Sim Uu medlemmer

På bestyrelsens vegne siger jeg tak for endnu et spændende år i Sim Uu.

Nu er det igen tid til at betale Sim Uu Kontingent for det nye år.

Kontingentet for 2016 bedes indbetalt senest januar 2016.

Således kan vi nå at registrere alle stemmeberettigede medlemmer inden generalforsamlingen.

Kontingentet er:

 

kr. 1500,- / år for klubber

Kr. 150,- / år for personlige medlemmer

 

Beløbet bedes overført til Middelfart Sparekasse reg.nr.: 0757 konto nr.: 322 526 8575

Spørgsmål, kommentarer og evt. mailadresser eller anden kontaktinfo på

kasserer/formænd/enkeltmedlemmer kan sendes på mail på kasserer.simuu(at)gmail.com

 

Vi glæder os til at se jer, hvis ikke før, så til generalforsamlingen i februar.

 

Med sportslige hilsner

Erik H. Meier

Kasserer Sim Uu

30 38 64 84

75 22 57 61

ehm(at)post3.tele.dk