Kontingent 2019

01.01.2019

Kære Sim Uu medlemmer

Kære Sim Uu medlemmer

På bestyrelsens vegne siger jeg tak for endnu et spændende år i Sim Uu.

Nu er det tid til at betale Sim Uu kontingent for det nye år.

Kontingentet for 2019 bedes indbetalt senest 20. januar 2019.

Kontingentet er:

 

kr. 1500,- / år for klubber

Kr. 150,- / år for personlige medlemmer

 

Beløbet bedes overført til Middelfart Sparekasse reg.nr.: 0757 konto nr.: 322 526 8575

Spørgsmål, kommentarer og evt. mailadresser eller anden kontaktinfo på

kasserer/formænd/enkeltmedlemmer kan sendes på mail til kasserer.simuu(at)gmail.com

Godt nytår!

Vi glæder os til at se jer, hvis ikke før, så til kurset i februar.

 

Med sportslige hilsner

Erik H. Meier

Kasserer Sim Uu

30 38 64 84

ehm(at)post3.tele.dk